Bouwen in de zorg

Thema-zorg_1

Zorgaanbieders moeten kostenefficiënt zorg leveren en zich helder positioneren en profileren met de producten en diensten waarmee zij zich onderscheiden. Huisvesting is hiervoor van groot strategisch belang, want huisvesting beïnvloedt het functioneren van de organisatie en de belevingswaarde van de gebruikers.

Het zijn boeiende tijden in de zorg. Veranderingen in wet- en regelgeving volgen elkaar in hoog tempo op. Zorgaanbieders zoeken een nieuwe balans tussen kwalitatief hoogwaardige en patiëntgerichte zorg en dienen zich steeds meer als een onderneming te gaan gedragen. Deze verandering brengt steeds meer vrijheid en eigen verantwoordelijkheid met zich mee, maar ook meer risico's. Het is voor de zorgaanbieders van belang kostenefficiënt zorg te leveren en zich helder te positioneren en profileren met de producten en diensten waarmee zij zich onderscheiden.

Alhoewel huisvesting een klein onderdeel is van de totale zorgkosten is deze van groot strategisch belang. Want huisvesting beïnvloedt het functioneren van de organisatie en de belevingswaarde van de gebruikers. Door jarenlange ervaring in de zorg zijn wij in staat dit vorm te geven en zetten, waar mogelijk, zoveel mogelijk in op flexibiliteit, innovatie en duurzaamheid voor een optimaal en toekomst bestendig gebouw. Tevens zien wij het als onze taak om te onderzoeken wat de gevolgen van bepaalde keuzes zijn voor de exploitatie- en onderhoudskosten. Wij hechten veel waarde aan nauw samenwerking met de opdrachtgever/gebruiker vanaf het voorbereidingsproces tot na de oplevering. Hierdoor kunnen keuzes zorgvuldig worden afgewogen en ontstaat er draagvlak en betrokkenheid.

Wonen

Thema_content_3

De hedendaagse woning is veel meer dan enkel nog een rustplaats. De betekenis van de woning als werkplek, verzorgingsplaats en recreatieruimte groeit. Niet alleen de wereld om de woning heen verandert maar ook hetgeen we al wonend doen. Het huis is voor de meeste mensen één van de meest vertrouwde plaatsen. Een plaats waar het prettig verblijven is, een sociaal en maatschappelijk knooppunt. Een plek van grote waarde die voor elk individu anders is. 12WAT ontwerpt de woning, of verbouwing, dan ook vanuit een dialoog met de gebruiker om zo de woning te creëren die aansluit bij de behoefte voor nu en later.

Tevens hebben wij ervaring met het ontwerpen en uitvoeren van woningen op de Nederlandse Antillen en Suriname.

Het Nieuwe Werken

Thema_content_4

Bij “Het Nieuwe Werken” staat de mens centraal, in een flexibele werkomgeving en ondersteund door innovatieve technologie. Informatie is tijd- en plaatsonafhankelijk gemaakt waardoor er een werkvorm ontstaat met minder regels, meer eigen verantwoordelijkheid, betere samenwerking en meer ondernemerschap. Het Nieuwe Werken draagt bij aan de aantrekkelijkheid als werkgever omdat medewerkers in staat worden gesteld een betere balans aan te brengen tussen werk en privéleven. Het Nieuwe Werken principe bespaart flink op reis- huisvesting- en energiekosten; een organisatie heeft niet alleen minder vierkante meters kantoorruimte nodig, het Nieuwe Werken is ook nog eens duurzamer.

In de visie van 12WAT moet een werkomgeving prettig zijn en inspireren. Bij Het Nieuwe Werken zien wij dat het belangrijk is om een juiste balans te vinden tussen open en transparant en besloten en geborgen voor medewerkers en gasten. Deze verhouding zal bij iedere organisatie anders zijn. Informatie delen op plekken als huiskamers en informele overleg plekken tegenover rustigere werkomgeving in ruimtes als een bibliotheek en concentratiewerkplekken. Voor de verschillende werkconcepten ontwerpt 12WAT de passende beleving, sfeer en functionaliteit.

Revitalisering & herbestemming

Thema_content_5

Een bestaand gebouw als inspiratie voor nieuwe kansen. Herbestemming, transformatie en herontwikkeling zijn vanzelfsprekende bezigheden geworden.

Een belangrijk thema in de huidige praktijk is de herbestemming en revitalisering van het bestaande vastgoed. 12WAT heeft jaren ervaring opgedaan bij het revitaliseren en herbestemmen van bestaande gebouwen. Een bestaand gebouw als inspiratie voor nieuwe kansen. In onze ontwerpen komen kennis van bestaande gebouwen en hedendaagse architectuur samen. In een intensief en interactief proces
met u als eigenaar en/of zorgorganisatie wordt integraal gekeken naar de opgave om tot het gewenste resultaat te komen.

Interieur

Thema_content_8

Interieurs zijn hot. Of het nu om de kantorenmarkt, de zorg of onderwijs gaat: er is steeds meer belangstelling voor goed ontworpen interieurs en werkplekken. Dit is onder andere terug te zien in de enorme aandacht voor Het Nieuwe Werken. We zijn er van overtuigd dat speciale en persoonlijke aandacht voor de leef- en werkomgeving bijdraagt aan het welbevinden van de bewoners en de kwaliteit van het leven verhoogt.

Ruimtes moeten prettig en veilig aanvoelen. Daarvoor moet alles kloppen: verlichting, akoestiek, klimaatbeheersing, routing, materiaal. Goed gekozen vormen, kleuren en materialen zorgen er bovendien voor dat een omgeving een positief effect op mensen heeft. Interieurs nemen een steeds belangrijkere rol in de hedendaagse ontwikkeling als flexibiliteit, revitalisering en duurzaamheid.

Bouwbegeleiding

Thema_content_6

Een planontwikkeling staat of valt uiteindelijk met een goede uitvoering. Met de juiste technische kennis van de uitvoering, kostenbesef en overlegstrategie is dit mogelijk. Proactief en adviserend waar nodig.

Voor een goede uitvoering en ontwerp van bouwprojecten is begeleiding van groot belang. Het is de schakel tussen opdrachtgever en aannemer en/of architect. Wij zorgen dat binnen de gestelde eisen, planning en kosten projecten worden uitgevoerd, waarbij wij het als taak zien ook een adviserende rol in te nemen en proactief oplossingen aan te dragen.

Wij voeren projectmanagement uit als onderdeel van een ontwerpopdracht of separaat, maar ook begeleiden we huurders van nieuw- en verbouwprojecten, zowel in de zorg als in het zakelijk vastgoed. We hebben veel ervaring in integraal ontwerpen, total engineering opdrachten, organiseren van aanbestedingen en directievoering.

Duurzame ontwikkeling

Thema_content_7

Duurzaamheid is een woord die de laatste tijd een enorme lading heeft gekregen. Met energiebesparing, duurzaamheid en toekomstwaarde als uitgangspunt spreken we liever niet van ‘duurzaam bouwen’ maar over ‘duurzaam ontwikkelen’. Duurzaam ontwikkelen is voor 12WAT een vanzelfsprekendheid geworden. 12WAT ontwerpt gebouwen met maatschappelijk verantwoorde materialen passend bij elke unieke ontwerpopgave met het oog op een zo gunstig mogelijke exploitatie. In onze visie speelt de toekomstbestendigheid van het gebouw een prominente rol.

12WAT maakt gebouwen die aansluiten op de behoeften van het heden met het vermogen om toekomstige veranderingen in zich op te nemen.