Nijmegen - Herontwikkeling locatie Karakter
Project info

Project info

Op basis van de vernieuwde zorgvisie van Karakter geheel in lijn met de TNO veldnorm insluiting (2013) is een nieuwe klinische afdeling vormgegeven voor acute geestelijke gezondheidszorg voor jeugd. Voor dit nieuwe behandelmodel werden vier opname-afdelingen met 34 bedden omgebouwd tot één ‘high & intensive care’ (HIC) afdeling met 8 bedden in combinatie met een opname-vervangende-behandeling in de thuissituatie van het gezin.

High & Intensive Care Jeugd
De High & Intensive Care Jeugd (HIC) is onderdeel van het Intensief Behandelcentrum (IBC-jeugd) van Karakter in Nijmegen. Op deze afdeling worden jongeren (10 tot 20 jaar) die in een acute crisis komen kort klinisch opgenomen, waarbij één van de ouders minimaal de eerste 48 uur aanwezig is. De aanwezigheid en betrokkenheid van een ouder heeft een gunstig effect op herstel.

Zorgvisie en architectuur
De hoofddoelstelling voor het ontwerp van het gebouw is dat het een positieve bijdrage levert aan het behandelklimaat. Zowel de HC als IC hebben een eigen ruime woonkamer en buitenruimtes, waardoor het mogelijk is op één afdeling intensieve en zeer intensieve zorg te bieden. De haakse ligging van de gangen ten opzichte van elkaar met daartussen de centrale balie geeft een haast vanzelfsprekende scheiding. Diverse technische innovaties bieden extra veiligheid en behandelmogelijkheden, waarbij de autonomie en zelfredzaamheid van patiënt en ouder worden versterkt. Het ontwerp is met zorg en aandacht ingepast in het bestaande gebouw en omliggende terreinen. Vanwege de stedelijke omgeving is er extra aandacht voor de relatie binnen-buiten. De buitenruimtes zijn afgestemd op specifieke doelgroepen en leeftijden.

"Door de open en huiselijke uitstraling kun je professioneel in een informele setting werken."

 

10 / 10