CKC Het Stroomdal - Zuidlaren
Project info

Project info

In de wijk Westlaren in Zuidlaren stond tot vorig jaar een gedateerde basis- school: Het Stroomdal. De school kampte met slechte ventilatie en verwar- ming, gedateerd interieur en een verouderde thermische schil. 12WAT Archi- tecten maakte samen met CKC Drenthe en CKC Het Stroomdal een plan voor de renovatie naar een vernieuwde, duurzame en frisse basisschool in Zuidlaren van deze tijd. We stripten de school compleet om hem vervolgens opnieuw op te bouwen. Zo konden we alle bestaande vierkante meters zo goed mogelijk benutten. Met als grootste voordelen: een echte circulaire frisse school en extra plek voor buitenschoolse opvang en kinderopvang tot 4 jaar.

In het geval van CKC Stroomdal hebben we tot ons genoegen op basis van onze overtuiging en visie om sloop tegen te gaan en hergebruik van het oorspronkelijke gebouw uit 1972 voor te stellen. Hierdoor bemoedigt dit eindresultaat ons om door te gaan met onze missie: architectuur inzetten ten gunste van mens, maatschappij en milieu. We willen mooie, gezonde, prettige plekken maken voor mensen en ter- wijl we dat doen onze ideeën en keuzes inzetten ter reductie van energieverbruik en afvalstromen door het herwaarderen en hergebruiken van onze grondstoffen en dus ook gebouwen.

Het Stroomdal in Zuidlaren had een aantal dromen voor de renovatie van hun nieuwe basisschool. ‘Het begon met een programma van eisen waarin de gebruikers, leerlingen, ouders en teamleden hebben nagedacht over welke wensen we als kindcentrum belangrijk vonden en terug wilden laten komen. Die vertaalslag is heel goed gemaakt door 12WAT Architecten’, vertelt Hilleke Postma, directrice van Het Stroomdal. De school is dan ook een resultaat van een intensieve samenwerking tussen opdrachtgever, eindgebruikers en ontwerpers.

Basisschool het Stroomdal staat midden op een Brink van het Drentse Zuidlaren. De school was al bijna 50 jaar oud. In de basis had het een heldere structuur en goed volume, maar buiten dat was eigenlijk alles gedateerd. De wens van de school en ouders was om er een vriendelijke en open school van te maken, met veel ruimte om te spelen, te leren en te lezen. Met duurzaamheid en toekomstbesten- digheid als rode draad. Het past gewoon goed in deze tijd om een bestaand gebouw niet volledig te slopen, maar om het te gebruiken voor iets nieuws. Toen het sloopwerk klaar was, stond alleen het raamwerk er nog. Je hoorde sommige mensen wel even slikken: “Moet dit onze nieuwe school worden?” Voor ons was het de kunst om dat allemaal weer tot één te smeden en er een fantastisch mooie school van te maken.

De ambitie voor een vriendelijke uitstraling combineerden wij met een grote wens van de school: zij wilden het gevoel van het Stroomdal, de streek, graag terugzien in de gevel. Dat hebben we vertaald naar een golvende beweging in de gevel.

Wie nu langs de school loopt, zal meteen de opvallende tekening in de gevel zien. We werkten met drie verschillende sorteringen: onderin begonnen we met rode steenstrips, naar boven wordt het steeds lichter. Voegen deden we niet. Vanwege de kleur: want wat beneden mooi is als voegkleur, ziet er boven- in minder mooi uit. Maar ook omdat voegloos rustiger is en de baksteenstrip meer tot zijn recht komt. Tot slot houdt de onderhoudsarme aluminium witte dakrand de ruimtes bij elkaar en zorgt die ervoor dat het nu echt één gebouw is. Dat de dakrand ook rond is, past weer binnen die vriendelijkheid én het thema van het Stroomdal.

Ook directrice Hilleke is blij met het eindresultaat. Ze vertelt: “Het is een fan- tastische werkplek. Kinderen hebben hier een hele fijne plek. Het is een fijn binnenklimaat. We wekken onze eigen energie op en hebben directe verbin- ding met de natuur door de prachtige buitenomgeving. Daardoor kunnen we ook duurzaamheid, natuur en milieu in een stukje educatie terug laten ko- men. Dat is precies wat we willen. Daar kunnen we alleen maar trots op zijn. Het is voor kinderen, voor ouders en voor medewerkers heel fijn om hier rond te lopen.”

De nieuwbouw van de school “Het Stroomdal” is een prachtig voorbeeld van harmonie met de natuurlijke uitstraling van de brink in Zuidlaren. Met zorg- vuldig ontworpen architectuur die naadloos aansluit bij de omgeving, heeft het gebouw een vriendelijke en uitnodigende uitstraling. Duurzaamheid staat centraal, met groene energiebronnen en innovatieve milieuvriendelijke ma- terialen. Het behoud van de bestaande bomen en planten in de omgeving is essentieel geweest om het groene karakter te behouden. Het resultaat is een prachtige, moderne school die met trots wordt omarmd door de buurt en gebruikers.

 

 

 

21 / 21